Csak szépen, sorban

Járd végig velem az utat, amit az oldal készítése során én is megtettem:

 1. Telepítés, Python 3 beszerzése a gépedre Windowson, Linuxon, az első program megírása

Az első lépések

Ebben a sorozatban megtesszük első bátortalan lépésünket (szerencsére van, aki fogja a kezünket), és megírunk pár fölöttébb egyszerű programot. Fölöttébb egyszerű, persze…

 1. Első programunk: kiírások, meg egy pici hibakeresés
 2. A változó gyönyörködtet: az első változóink
 3. Megismerkedünk egymással: adatbevitel
 4. Mikor születtem?: adattípusok
 5. Gondoltam egy számra: elágazások
 6. Megyünk túrázni?: összetett feltételek
 7. Már megint gondoltam egy számra: a while-ciklus
 8. Agyamra megy már ez a szám: összetett feltételek a while-ciklusban
 9. A jó öreg Diophantosz: egyismeretlenes egyenletek megoldása while-ciklussal
 10. Chuck Norris elszámolt a végtelenig. Kétszer.: a végtelen ciklus elkerülése
 11. Egymásba ágyazva: egymásba ágyazott while-ciklusok
 12. Véletlenül utoljára gondolok egy számra: véletlenszámok, modulok, konstansok
 13. Mindenki szereti a listákat: a lista adattípus bevezetése, a list.append() tagfüggvény
 14. A bejárós ciklus és a bécsi klasszikusok: a for-ciklus
 15. A legkirályabb sorozat: a range objektumtípus, és a számlálós ciklusok szimulálása
 16. Nagy rendrakás a ciklusok között: elöltesztelő, hátultesztelő, bejárós, számlálós
 17. Meseautómárkák: a lista típus tagfüggvényei: append(), extend(), remove() és count()
 18. Szeletelés és egyelés, avagy így lettünk hentesek és kertészek: indexek és egyéb listaságok
 19. Szövegelj, úgyis listát mondasz: a lista és a karakterlánc összehasonlítása
 20. ‘Oszt ás? Lebeg, Ő pontos? Kerek, Í-t És?: lebegőpontos számok, osztások, kerekítés

Elemi programozási tételek

Hat leckében megoldási recepteket kapunk néhány típusfeladatra.

 1. Sorozatszámítás: lista értékeit összegezzük, szorozzuk, tekerjük, facsarjuk
 2. Eldöntés: van-e adott tulajdonságú elem a listában
 3. Kiválasztás: hányadik az adott tulajdonságú elem a listában
 4. Lineáris keresés: eldöntés és kiválasztás együtt
 5. Megszámolás: mennyi az annyi?
 6. Maximumkiválasztás: ez maximum egy kiválasztás?

Függvények, szövegfájlok, többdimenziós listák

Ez a három lecke kicsit vegyesfelvágott. Igazából az tartja össze őket, hogy nehezen tudunk nélkülük továbbhaladni.

 1. Erre megvannak az embereim: a függvények
 2. Most jól beolvasunk!: szövegfájlok olvasása és írása
 3. A dimenziók bűvöletében: többdimenziós listák kezelése

Objektumhivatkozások, hatókör

Itt három egymással összefüggő, és eléggé embert próbáló lecke jön. Lehet, hogy kicsit korán van, de amikor megpróbáltam enélkül továbblépni az oktatásban, azonnal hiányát éreztük.
Ami itt van, azt érdemes értened, de nem baj, ha a tudás kicsit passzív marad – valójában olyankor kellenek az itt kiderülő dolgok, amikor egyszer csak megmagyarázhatatlan hibák merülnének fel a programodban.

 1. Fogadd el a megváltoztathatatlant!: objektumhivatkozások, állandó és változó értékű adattípusok
 2. Egyről a kettőre: objektumok hivatkozása több objektumhivatkozással, objektumok másolása
 3. Így lettem láthatatlan: mi látszik egy objektumból a főprogramban és mi a függvényekben?

Összetett programozási tételek

Az egyszerű programozási tételek egy sorozathoz egy értéket adtak. Itt először egy sorozathoz egy másik sorozatot rendelünk

 1. Másolás: amikor egy gyűjteményes adattípust végigjárva az egyes értékek alapján egy másik listát töltünk fel értékekkel
 2. Kiválogatás: amikor nem minden értéket teszünk át másik gyűjteménybe, csak azokat, amelyekre szükségünk van
 3. Szétválogatás: több kiválogatás egyszerre
 4. Rendezés: új listába és helyeben
 5. Metszet: listából halmazt, halmazok metszete
 6. Egyesítés (unió): két halmaz összes eleme egy újban
 7. Összefuttatás (rendezettek uniója): két rendezett lista összes eleme egy újban

És ezen a ponton – ha jól gondolom – eljutottunk oda, hogy hibátlanul meg tudjuk oldani az emelt szintű közismereti informatika érettségi feladatait. (A közismereti informatika az a tárgy, amit a magyar gimnáziumokban, esetleg nem informatika irányultságú szakgimnáziumokban tanulsz, a hivatalos neve pedig egyszerűen: informatika.)

Érettségik az eddigi nyelvi készletünkkel

Az érettségik megoldásával eleinte a szó szoros értelmében nem növeljük a tudásunkat, de immár valóshoz hasonló, és egyesek számára kétségtelen téttel bíró helyzetben alkalmazzuk, amit megtanultunk. Azoknak is javaslom megnézni és megcsinálni őket, akik nem érettségiznek, hanem “csak” programozni tanulnak velem.:)

 1. Hiányzások – a 2017. októberi emelt szintű informatika érettségi programozás feladatának megoldása
 2. Fürdő – a 2017. májusi emelt szintű informatika érettségi programozás feladatának megoldása (a magyar, mint idegen nyelvű feladatsorból)
 3. Tesztverseny – a 2017. májusi emelt szintű informatika érettségi programozás feladatának megoldása

Enumerate, lista- és halmazértelmezés, szótár

Mielőtt újabb érettségit oldanánk meg, kicsit szofisztikáltabbá tesszük nyelvhasználatunkat, meg megismerünk egy remek adattípust.

 1. Értem én, hogy gőzgép, de hányadik? – enumerate a for-ciklusban
 2. Egy sor és más semmi, a vágyam csak ennyi – listaértelmezés és halmazértelmezés
 3. Akinek nincs esze, legyen szótára! – a szótár adattípus
 4. Ötszáz – a 2016. májusi emelt szintű informatika érettségi programozás feladatának megoldása, az előző három cucc használatával, meg egy pár új kombinációval

Pyhonidomár EXTRA!

Itt olyasmi van, ami nem illeszkedik szorosan a fenti tematikába, amolyan pillanatnyi felindulásból elkövetett videók.

A 2018. májusi informatika érettségi programozásának (Társalgó című feladat) megoldása Pythonul
A 2016. októberi informatika érettségi programozásának (Telefonos ügyfélszolgálat című feladat) megoldása Pythonul