Nagy rendrakás a ciklusok között

Szóval alapvetően négy ciklusfélét ismerünk. Ezek közül eddig háromról beszéltünk. De majd most!

NYILATKOZAT: Ez a cikk hosszabb, mint eddig bármelyik, de legalább egyszerűbb elolvasni, és ha végzel vele, mindent tudni fogsz a ciklusokról. Ja, nem…

Feltételes ciklusok

Az ilyen ciklusoknál az ismétlődés feltételhez kötött. Ha a feltétel teljesül, van ismétlődés, ha nincs, akkor bizony nincs. Kettő ilyen ciklus létezik, az elöltesztelő és a hátultesztelő.

1. Elöltesztelő feltételes ciklus, röviden: elöltesztelő ciklus.

Azért elöltesztelő, mert a ciklus elején vizsgáljuk meg, hogy belépünk-e a ciklusba. Ilyen a Python while-ciklusa, meg általában a nyelvek while-ciklusai. Minthogy már volt róla külön lecke, csak röviden emlékszünk meg róla.

Hókuszpók, Hami és Sziamiaú

Hidd el, nincs jobb az elöltesztelő ciklusnál
– nyilatkozza a fekete ruhás szoftverfejlesztő

Mondatszerű leírásban (pszeudokódban) ilyen:

ciklus amíg feltétel #más estben: "ciklus, ha feltétel", esetleg "mialatt feltétel", de akár "ismételd, amíg feltétel" is lehet
  egyik utasítás
  másik utasítás
ciklus vége

Konkrét feladattal: adjunk a felhasználónak egy muffint, amíg azt nem mondja, hogy elég.

elég := "n" #"Legyen egyenlő"-nek olvassuk. Lehet sima egyenlőségjel is.
ciklus amíg elég != "i"  #lehet áthúzott egyenlőségjel is, vagy akár szöveggel írva
  ki: "tessék, egy muffin"
  ki: "elég volt? (i/n)"
  be elég
ciklus vége

Egy lehetséges Python nyelvű megvalósítás:

elég = 'n'

while elég != 'i':
  print('tessék, egy muffin')
  elég = input('elég volt? (i/n)')

2. Hátultesztelő feltételes ciklus, röviden: hátultesztelő ciklus

Attól hátultesztelő, hogy a ciklus végén megnézzük, hogy meg kell-e csinálni a ciklust még egyszer. Egy alkalommal biztosan lefut, mert az elején ész nélkül belelépünk. A végén egyes nyelvekben azt kell megadni, hogy milyen feltétel teljesülése mellett maradunk a ciklusban, másoknál meg azt, hogy milyen feltétel teljesülése mellett lépünk ki.

Mondatszerű leírásban (pszeudokódban) ilyen:

ciklus
  egyik utasítás
  másik utasítás
ciklus amíg feltétel # vagy "ismételd amíg feltétel"

Konkrét feladatban: kérdezzük meg a felhasználót, hogy 5+5 mennyi. Addig kérdezgessük, amíg el nem találja.

ciklus
  ki: "mennyi 5+5?"
  be eredmény
ciklus amíg eredmény != 10 #itt a bennmaradás feltételét adtuk meg.

Egy lehetséges Python-nyelvű megvalósítás: na ilyen nincs. A Pythonnak nincs hátultesztelő ciklusa. Egyszerűen nincs. Nem kell azonnal torkon szúrni magunkat: Minden hátultesztelő ciklus átírható elöltesztelővé. Lássuk a mostanit:

eredmény := üres változó
ciklus amíg eredmény != 10
  ki: "mennyi 5+5?"
  be eredmény
ciklus vége

Ezt meg már simán megírod Pythonban, ugye?

Két Hókuszpók

A bal oldali fekete ruhás szoftverfejlesztő szerint a hátultesztelő ciklus jobb, mint az elöltesztelő. A jobb oldali fekete ruhás szoftverfejlesztő szerint a bal oldali fekete ruhás szoftverfejlesztő hülye.

Na, ennyit a feltételes ciklusokról.

3. Bejárós ciklus

Erről is volt már szó külön leckében. Egy gyűjteményes adattípusú objektum – más szóval: tároló – elemeit lehet vele bejárni, végigjárni. Bizonyos helyeken ezt a ciklust is elöltesztelő ciklusnak tekintik, hiszen elöl dől el, hogy végigjártuk-e már az objektum összes elemét. Ebben a ciklusban van ciklusváltozó, amely mindig a tároló épp aktuális elemét tartalmazza.

Három Hókuszpók, az egyik fejre esett

“Sok ciklust bejártam már” – mondja a bal oldali fekete ruhás szoftverfejlesztő. A vele szemben lévő fekete ruhás szoftverfejlesztő érdeklődve hallgatja. A harmadik fekete ruhás szoftverfejlesztő közben békésen szunyókál.

Mondatszerű leírásban (pszeudokódban) ilyen:

ciklus Tömb minden Elem-ére: #a Tömb egy gyűjteményes adattípus. A legtöbb nyelvben ilyen van. Nekünk főleg listánk van, ami bizony nagyon jó.
  egyik parancs
  másik parancs
ciklus vége

Konkrét feladatban: Írjuk ki az éttermi menü minden elemét!

ciklus menü minden fogás-ára: #másutt: ciklus minden fogás-ra a menü-ben
  ki: fogás #nem kifogás:))
ciklus vége

Egy lehetséges Python-nyelvű megvalósítás:

for fogás in menü: #ahol a menü egy már létező lista, vagy hasonló
  print(fogás)

Vannak olyan nyelvek, amikben nincs bejárós ciklus. A bejárós ciklusok átírhatók akár számlálós, akár feltételes ciklusokká, de ezt majd máskor beszéljük meg, mert a listákról még nem tudunk ehhez eleget.

4. Számlálós ciklus

Ilyen sincs a Pythonban, de a múltkor megtanultuk szimulálni. Ez azt is jelenti, hogy a számlálós ciklusok átírhatók bejárós ciklusokká. De átírhatók feltételes ciklusokká is, ez sokkal gyakoribb. Ez is felfogható elöltesztelő ciklusnak, amennyiben az elején nézi meg a program, hogy elértük-e már a program felső határát.

Három Hókuszpók és Sziamiaú

A piros emlősállat megszakítja a fekete ruhás szoftverfejlesztők szekvenciáját

Mondatszerű leírásban (pszeudokódban) ilyen:

ciklus i := a-tól b-ig c lépésközzel
  egyik parancs
  másik parancs
ciklus vége

(Ja: azért látunk majdnem mindig i-t az ilyen ciklusok ciklusváltozójakért, mert egy régi programozási nyelvben, a FORTRAN-ban az egész számokat csak az I, J, K, L, M és N nevű változók tartalmazhatták, márpedig a számlálós ciklus ciklusváltozója mindig egész szám. Az i használata ma már csak szokás, nem kötelező.)

Konkrét feladatban: Írjuk ki az első 10 negatív szám köbét!

ciklus i := -1-től -10-ig -1 lépésközzel
  ki: i köbe
ciklus vége

Egy lehetséges Python-nyelvű megvalósítás: bejárós ciklussá alakítjuk.

for i in range(-1, -11, -1): #ugye figyelsz a -11-re a -10 helyett?!
  print(i**3)

Említettem, hogy átalakíthatjuk feltételes ciklussá, ami, ahogy már mondtam, a Pythonban csak elöltesztelő ciklus lehet. Lássuk:

i = -1
ciklus amíg i >= -10
  ki: i köbe
  i := i - 1
ciklus vége

És ezt is megírod simán, igaz?

Lássunk egy rövid videót, mert ebben a hosszúra nyúlt posztban az még nem volt:

És akkor némi angolozás, meg nevezéktan:

 • A feltételes ciklus neve angolul condition-controlled loop.
 • Az elöltesztelő ciklus angolul while loop, azaz egyszerűen csak a kulcsszóról van elnevezve, de lesz még ilyen:
 • A hátultesztelő ciklus angolul do-while loop, esetleg repeat-until loop.
 • A bejárós ciklust magyarul iteráló ciklusnak is szokás nevezni. De ez nem is magyarul van. Naés! Annál szakszerűbb(nek hangzik)!! 😉
 • A bejárós ciklus angolul collection-controlled loop. De ritkán hívják így, lásd a következő pontot.
 • A bejárós ciklus tudtommal csak a Pythonban for-ciklus, angolul a más programozási nyelvekben szokásos kulcsszaváról elnevezve foreach loop a közkeletű neve.
 • A számlálós ciklus angolul count-controlled loop, de leginkább a más programozási nyelvekben szokásos kulcsszaváról elnevezve emlegetik: for loop.
 • Csak a számlálós és a bejárós ciklusban van ciklusváltozó.

Feladatok

F0016a: Rajzold ki az alábbi ábrát ciklus használatával a konzolodra! Melyik ciklust érdemes használni? Az “o”-betűk számát tárold változóban! (Megoldás az expand source-ra kattintva.) (Ez, és a g. feladatig minden innen származik. Köszönet érte!)

F0016a ábra


hányszor = 5

for _ in range(hányszor):
  print('o ', end='')
print('')

A kódban látsz egy érdekes dolgot: a ciklusváltozó neve alávonás (“_”). Ugye a változónevekben a betűkön és a számokon kívül olyankor szokás (érted, nem kötelező, csak szokás) az alávonást használni, ha igazából nem használjuk fel a ciklusváltozó értékét. Azaz az előző programban jól nem használtuk, de például a következő program így nem oké (legalábbis a szokásoknak nem felel meg, futni hibátlanul fog), mert itt használjuk a ciklusváltozó értékét: kiírjuk, sőt a négyzetét is kiírjuk.


meddig = 5
for _ in range(meddig):
  print(_, _**2)

F0016b: Rajzold ki az alábbi ábrát ciklus használatával a konzolodra! A sorok és az oszlopok számát tárold változóban! Elsőként írj pszeudokódot, majd valósítsd meg! (Megoldás itt.)

F0016b feladat ábra

F0016c: Rajzolj ciklus használatával az alábbi ábrán is látható szakaszt a konzolra! A szakasz hosszát kérd a felhasználótól! Először írd meg mondatszerű leírással a programot, aztán valósítsd is meg! (Megoldás itt.)

F0016c feladat ábrája

F0016d: Rajzolj több ciklus használatával az alábbi ábrán is látható téglalapot a konzolra! A téglalap szélességét és magasságát tárold változóban! Először írd meg mondatszerű leírással a programot, aztán valósítsd is meg! (Megoldás itt.)

F0016d feladat ábrája

F0016e: Rajzolj több ciklus használatával az alábbi ábrán is látható háromszöget a konzolra! A háromszög emeleteinek számát kérd a felhasználótól! Először írd meg mondatszerű leírással a programot, aztán valósítsd is meg! (Megoldás itt.)

F0016e feladat ábrája

F0016f: Rajzolj több ciklus használatával az alábbi ábrán is látható háromszöget a konzolra! Először írd meg mondatszerű leírással a programot, aztán valósítsd is meg! (Megoldás itt.)

F0016f feladat ábrája

F0016g: Rajzolj több ciklus használatával az alábbi ábrán is látható foltokat a konzolra! A foltok szélessége az ábrán a=8, magassága b=4. Egymás mellett m=3 folt van és egymás alatt n=2 sor található. A négy paramétert tárold változóban! (Megoldás itt.)

F0016g feladat ábrája

 

Előzőleg megismerkedtünk a range() függvénnyel és a számlálós ciklussal. Legközelebb a lista adattípussal mélyítjük el ismeretségünket.

Reklámok

Nagy rendrakás a ciklusok között” bejegyzéshez ozzászólás

 1. Ennél a résznél, direkt van úgy, hogy az igen (kérek még) esetében azonnal leálljon a ciklus?

  “Egy lehetséges Python nyelvű megvalósítás:
  elég = ‘n’

  while elég != ‘i’:
  print(‘tessék, egy muffin’)
  elég = input(‘kérsz még? (i/n)’)”

  Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s